Kasulik info

Mis on krohvifassaad? Krohvifassaad on sisuliselt kook, mis koosneb mineraalvilla / penoplasti plaatidest ja mitmekihilisest pinnast, mis kantakse kindlas järjekorras ettenähtud intervallidega, mis tagab süsteemi vastupidavuse.

Venteleeritavate fassaadide süsteemi funktsioonid:

  • dekoratiivne. Värvuste mitmekesisus annab võimaluse rõhutada individuaalsust ja annab vabaduse hoone välimuse kujundamisel.
  • kaitsefunktsioon. Lõplik kate ei ole mitte ainult dekoratiivne ja esteetiline, kuid kaitseb ka soojusisolatsioonimaterjali väliste ebasoodsate mõjude eest (ultravioletne kiirgus, sademed), ta on oma omadustelt hüdrofoobne, auru läbilaskev, pragunemis- ja kestendamiskindel.
  • soojus- ja energiasäästev. Soojusisolatsioonimaterjal tagab piirdekonstruktsioonide soojustuse, tema paksus on määratud soojustehniliste arvestuste põhjal ning materjali tüüp – tuleohutusnõuetega.
  • heliisolatsiooni funktsioon. Krohvifassaadid parandavad kapitaalsete seinte heliisolatsiooninäite keskmiselt 1,5-2 korda ja tagavad vaikuse hoone sees ning järelikult mugavuse töös ja puhkuse ajal kõige mürarikastemas kohtades.

Vooderduse variandid. Tegelikult on olemas üks variant – mineraal-, silikoon- või akrüülkrohv. Seejuures üsna suur valik lõplikke katteid ja värvilahendusi võimaldab ellu viia igasuguseid arhitekti soove. Võib kombineerida krohvifassaadi koos ventileeritava fassaadi kolmekihilise süsteemiga, mille tulemuseks on suurepärane krohvi ja kivi segu.

Krohvifaasaadi struktruur. Mineraalvillade / penoplastide plaadid kinnitatakse alusele liimisegu- ja tüüblide abil. Järgmisena tuleb armeeritud kiht, mis koosneb klaasvõrguga liimisegust, kõige peale kantakse lõplik dekoratiivne krohvikiht, krunt ja värv.

Krohvifassaadisüsteemi põhieeldused.

  • mugavate tingimuste loomine hoone soojus- ja heliisolatsiooni lahenduste ja optimaalse niiskusrežiimi tagamise arvelt,
  • hoone esteetiline välimus,
  • tuleohutus, materjalide ja toodete kasutamine, mis kuuluvad raskelt põlevate või mittepõlevate toodete kategooriasse,
  • oluline ehituskulude vähenemine hoone konstruktsioonide üldkaalu- ning maa-, betooni- ja muude tööde mahtude vähendamise arvelt,
  • krohvifassaadide montaazi võimalus nõrgendatud pindadele (mittekonditsiooniline poorbetoon, “Hruštšjovka” 5-korruselised korterelamud, vanad tellismüürid jms.) ja nendele pindadele, milledel on mittenormeeritud kalded tasapinnast - kuni 500 mm. Fassaadide tasandamine toimub soojustuskihi paksuse suurendamise-, liimi koguse ja tüüblite pikkuse arvelt,
  • krohvifassaadi hind on tunduvalt madalam võrreldes tesite süsteemidega.

Konstruktiivne skeem: